Dopag doseerdetectie

Controleert ieder gemaakt doseershot - optimale procesbewaking

DOPAG Stroke Detection

Doseerdetectie controleert ieder gemaakt shot – keer op keer

De Dopag doseerdetectie controleert de juiste werking van Dopag doseerventielen. Met behulp van sensoren controleren we de correcte beweging en de stand van het doseerventiel. Door deze signalen te verwerken wordt de juiste werking van het doseerventiel continu gecontroleerd.

Te combineren met:

  • Naald-doseerventielen
  • Kamer-doseerventielen
  • Shot-ventielen
  • Sproei-ventielen

Wij helpen u graag verder met advies en implementatie van de juiste doseerdetectie. Neem contact met ons op voor meer informatie.