Statisch-dynamisch mengsysteem

Voor het mengen van materialen met afwijkende viscositeiten

Static-dynamic mixing system DOPAG

Statisch-dynamisch mengsysteem

  • Mengers van dit type worden toegepast bij het mengen van lastig te mengen materialen met afwijkende, ongelijke viscositeiten en met een verschillend soortelijk gewicht.
  • Meestal toegepast in een mengverhouding van 100: 100 tot 100: 10.
  • Pneumatische of elektrische motoren worden gebruikt om de mixer-elementen te laten draaien.
  • Statisch-dynamische mengsystemen kunnen optioneel worden voorzien een mengelement-breukmelder.