Statisch-dynamisch mengsysteem

Voor het mengen van materialen met uiteenlopende viscositeiten

Static-dynamic mixing system DOPAG

Statisch-dynamisch mengsysteem

  • Mengers van dit type worden toegepast bij het mengen van lastig te mengen materialen, bij sterk uiteenlopende  viscositeiten of sterk afwijkend soortelijk gewicht van de componenten
  • Meestal toegepast in een mengverhouding van 100: 100 tot 100: 10.
  • Pneumatische of elektrische motoren mogelijk om de mixer-elementen te laten roteren
  • Statisch-dynamische mengsystemen kunnen optioneel worden voorzien van een sensor die meldt dat de rotor niet goed functioneert.